หน้าแรก > เครื่องเสียงกลางแจ้ง > ดัชนีราคาเครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาเครื่องเสียง ราคากลางเครื่องเสียง

ดัชนีราคาเครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาเครื่องเสียง ราคากลางเครื่องเสียง

• 2010-May-12 – ดัชนีราคาเครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาเครื่องเสียง ราคากลางเครื่องเสียง

ดัชนีราคา ราคาเครื่องเสียงกลางแจ้ง

สินค้า/บริการ >> ดัชนีราคา ดัชนีราคา price list ดัชนีราคา ราคาเครื่องเสียงกลางแจ้ง

Power Amplifier View All
Modify MOSFET POWER AMPLIFIER MF-2.8 ราคาปกติ 28,500 ราคาพิเศษ โทร
Modify MOSFET POWER AMPLIFIER MF-3.6 ราคาปกติ 33,500 ราคาพิเศษ โทร
Mono Power Amp Mosfet MUSIC PAK-1000 ราคา Price List 29,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet MUSIC PAK-2000 ราคา Price List 35,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet MUSIC PAK-600 ราคา Price List 22,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet MUSIC PAK-800 ราคา Price List 24,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet with Line 70v-100v MUSIC PAK-1000L ราคา Price List 33,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet with Line 70v-100v MUSIC PAK-1500L ราคา Price List 36,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet with Line 70v-100v MUSIC PAK-2000L ราคา Price List 41,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet with Line 70v-100v MUSIC PAK-600L ราคา Price List 26,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Amp Mosfet with Line 70v-100v MUSIC PAK-800L ราคา Price List 28,000 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Amp MUSIC PAK-1500 ราคา Price List 33,500 ราคาพิเศษโทร
NPE C-1000 ราคา Price List 10,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE C-1200 ราคา Price List 11,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE C-1500 ราคา Price List 13,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE C-1800 ราคา Price List 14,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE C-2200 ราคา Price List 16,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE E-2000 ราคา Price List 17,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE E-3000 ราคา Price List 21,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE E-4000 ราคา Price List 27,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE E-5000 II ราคา Price List 35,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE E-5000A ราคา Price List 35,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE LA-1000 ราคา Price List 14,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE LA-500 ราคา Price List 12,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE PH-2000 ราคา Price List 39,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE PM-2200 ราคา Price List 14,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE PM-2300 ราคา Price List 16,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE PM-2500 ราคา Price List 19,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-1000 ราคา Price List 9,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-1200 ราคา Price List 12,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-1500 ราคา Price List 16,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-1800 ราคา Price List 18,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-2200 ราคา Price List 19,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-3000 ราคา Price List 21,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-450 ราคา Price List 7,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE XL-600 ราคา Price List 8,500 ราคาพิเศษ โทร
Power Amp Fine and Fine MT Series รุ่น MT1202 ราคา Price List 28,000 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine MT Series รุ่น MT402 ราคา Price List 17,000 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine MT Series รุ่น MT602 ราคา Price List 19,500 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine MT Series รุ่น MT802 ราคา Price List 24,500 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine VS Series รุ่น VS1000 ราคา Price List 10,500 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine VS Series รุ่น VS1500 ราคา Price List 12,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amp Fine and Fine VS Series รุ่น VS2500II ราคา Price List 18,000 ราคาพิเศษโทร
Power Amp Fine and Fine VS Series รุ่น VS600 ราคา Price List 9,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amp TRIO TR-3025
Power Amp TRIO TR-3035
Power Amp TRIO TR-3050 ราคา Price List 4,400 ราคาพิเศษ โทร
Power Amp TRIO TR-3100A
Power Amp TRIO TR-3500MF ราคา Price List 5,800 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ALTO MACRO-1400 ราคา Price List 16,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ALTO MACRO-2400 ราคา Price List 20,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ALTO MACRO-830 ราคา Price List 11,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier CROWN LPS 1500 ราคาปกติ 10,900 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier CROWN LPS 2500 ราคาปกติ 13,900 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier CROWN LPS 800 ราคาปกติ 8,900 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier D-TECH 1200 ราคา Price List 22,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier D-TECH 2400 ราคา Price List 28,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier D-TECH 3600 ราคา Price List 37,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier Modify MV-1600 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier Modify MV-2200 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier Modify MV-2600 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier Modify MV-3200 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ROYAL L-1200 ราคา Price List 13,000 ราคาพิเศษโทร
Power Amplifier ROYAL L-1800 ราคา Price List 15,500 ราคาพิเศษโทร
Power Amplifier ROYAL L-2400 ราคา Price List 18,000 ราคาพิเศษโทร
Power Amplifier ROYAL S-1200 ราคาปกติ 17,600 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ROYAL S-700 ราคาปกติ 12,850 ราคาพิเศษ โทร
Power Amplifier ROYAL S-900 ราคาปกติ 14,500 ราคาพิเศษ โทร
Stereo Power Amplifier Mosfet MUSIC PAM-1000 ราคา Price List 30,000 ราคาพิเศษ โทร
Stereo Power Amplifier Mosfet MUSIC PAM-1500 ราคา Price List 34,000 ราคาพิเศษ โทร
Stereo Power Amplifier Mosfet MUSIC PAM-2000 ราคา Price List 43,000 ราคาพิเศษ โทร
Stereo Power Amplifier Mosfet MUSIC PAM-600 ราคา Price List 23,500 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer Amplifier View All
ALTO Power Mixer PBM4 ราคา Price List 8,900 ราคาพิเศษ โทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-1200 ราคา Price List 22,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-250 ราคา Price List 10,200 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-300 ราคา Price List 10,600 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-350 ราคา Price List 12,800 ราคาพิเศษ โทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-450 ราคา Price List 13,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-550 ราคา Price List 15,500 ราคาพิเศษโทร
Mono Power Mixer Mosfet MUSIC รุ่น FET-700 ราคา Price List 17,500 ราคาพิเศษโทร
NPE Power Mixer+Echo FL-375, FL-575 ราคา Price List FL-375 10,000, FL-575 13,000 ราคาพิเศษ โทร
NPE Teaching Amplifier TI-30 ราคาปกติ 1,950 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer ALTO PBM8.5 ราคา Price List 24,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer Amplifier Trio TR-3415 ราคา Price List 5,200 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer BEHRINGER PMH1000 ราคา Price List 26,000 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer BEHRINGER PMH5000 ราคา Price List 36,500 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer BEHRINGER PMP1000 ราคา Price List 26,000 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer BEHRINGER PMP2000 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer MUSIC FET-1000w ราคา Price List 21,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer MUSIC MT-1200SE ราคา Price List 24,000 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE FET-200, FET-250 ราคา Price list FET-200=7,400 FET-250=7,800 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE FET-300, FET-350, FET-450, FET-550 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE LDA-400 ราคา Price List 8,000 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer NPE LDA-550 ราคา Price List 9,250 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer NPE MDA-800 ราคาปกติ 12,500 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE MFC-1000 ราคา Price List 14,500 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE MFC-1500 ราคา Price List 18,500 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE PDA-100, PDA-150 ราคา Price List PDA-100=4,400 PDA-150=4,800 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE PDA-300, PDA-400, PDA-550 ราคา Price List PDA-300=6,500 PDA-400=7,600 PDA-550=8,800 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE TR-250 ราคา Price List 3,800 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer NPE TR-250L ราคา Price List 4,200 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer NTS PMX-1202
Power Mixer NTS PMX-602
Power Mixer NTS PMX-802
Power Mixer YAMAHA EMX212S ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer YAMAHA EMX312SC ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer YAMAHA EMX512SC ราคาพิเศษ โทร
Stereo Power Mixer Mosfet MUSIC MT-500SE ราคา Price List 19,000 ราคาพิเศษโทร
Stereo Power Mixer Mosfet MUSIC MT-800SE ราคา Price List 21,000 ราคาพิเศษโทร
เครื่องขยายเสียง AC/DC 200W ROYAL รุ่น PCE-320S ราคา Price List 6,900 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง AC/DC 300W ROYAL รุ่น PCE-330S ราคา Price List 8,100 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง AC/DC 350W ROYAL รุ่น PCE-335S ราคา Price List 9,000 ราคาพิเศษ โทร
Car Amplifier View All
เครื่องขยายเสียง DC ติดรถยนต์ 600W MUSIC รุ่น SWT-600 ราคา Price List 10,000 ราคาพิเศษโทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 100W รุ่น PCE-1100S ราคา Price List 3,150 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 150W รุ่น PCE-1150S ราคา Price List 3,550 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 200W รุ่น PCE-1200S ราคา Price List 4,200 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 250W รุ่น PCE-1250S ราคา Price List 4,600 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 40W รุ่น PCE-1040S ราคา Price List 1,900 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 60W รุ่น PCE-1060S ราคา Price List 2,150 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียง ROYAL DC 85W รุ่น PCE-1085S ราคา Price List 2,500 ราคาพิเศษ โทร
เครื่องขยายเสียงติดรถประกาศ NPE DC 300W รุ่น SCA-300 ราคา Price List 3,800 ราคาพิเศษ โทร
Karaoke Amplifier View All
Digital Play and Record NPE DPR-020 ราคา Price List 5,700 ราคาพิเศษโทร
Karaoke Amplifier NPE K PRO 3.0 ราคา Price List 7,400 ราคาพิเศษ โทร
Karaoke Stereo Amplifier MUSIC PMK-400 ราคา Price List 8,800 ราคาพิเศษโทร
Karaoke Stereo Amplifier MUSIC PMK-600 ราคา Price List 9,100 ราคาพิเศษโทร
Karaoke Stereo Amplifier NPE KA-100 ราคา Price List 4,500 ราคาพิเศษ โทร
Karaoke Stereo Amplifier NPE KA-300 ราคา Price List 6,900 ราคาพิเศษ โทร
Power Mixer Karaoke MODIVOX AV-544 ราคา Price List 3,800 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer Karaoke MODIVOX AV-566 ราคา Price List 3,800 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer Karaoke MODIVOX AV-830 USB ราคา Price List 3,900 ราคาพิเศษโทร
Power Mixer Karaoke ZULEX KA-906 ราคาพิเศษ โทร
Mixer View All
Microphone Mixer NPE MC-10 ราคา Price List 3,400 ราคาพิเศษ โทร
MIXER ALTO L-12 ราคาพิเศษ โทร
MIXER ALTO AMX-100FX ราคา Price List 4,750 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO AMX-140FX ราคา Price List 7,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO AMX-180FX ราคา Price List 9,800 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO AMX-220FX ราคา Price List 14,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO LYNX-MIX 124 USB (4 MONO 4 ST) ราคา Price List 16,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO LYNX-MIX 164 USB (8 MONO 4 ST) ราคา Price List 19,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER ALTO LYNX-MIX 204 USB (12 MONO 4 ST) ราคาปกติ 22,000 ราคาพิเศษ โทร
MIXER ALTO LYNX-MIX 244 (16 MONO 4 ST) ราคา Price List 26,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER EURODESK SL 2442 FX-PRO ราคา Price List 34,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER PRO RX 1202FX ราคา Price List 15,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1002FX ราคา Price List 10,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1202FX ราคา Price List 11,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1204FX ราคา Price List 14,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1222FX ราคา Price List 19,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1622FX ราคา Price List 17,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 1832FX ราคา Price List 22,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX 2222FX ราคา Price List 23,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX XL2400 ราคา Price List 29,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER BEHRINGER XENYX2442FX ราคา Price List 27,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER HOKUTONE PV10 ราคา Price List 7,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER HOKUTONE PV12 ราคา Price List 8,000 ราคาพิเศษโทร
MIXER HOKUTONE PV16 ราคา Price List 9,500 ราคาพิเศษโทร
MIXER MICKLE CFX-12 ราคา Price List 6,000 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MICKLE CFX-16 ราคา Price List 7,300 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MICKLE M12 ราคา Price List 6,200 ราคาพิเศษโทร
MIXER MICKLE M16 ราคา Price List 7,200 ราคาพิเศษโทร
MIXER MICKLE M8 ราคา Price List 5,200 ราคาพิเศษโทร
MIXER MICKLE MX-1200 ราคา Price List 4,800 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MICKLE MX-1600 ราคา Price List 6,000 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MICKLE MX-600 ราคา Price List 3,200 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MICKLE MX-800 ราคา Price List 3,600 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY M-12DSP ราคา Price List 11,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY M-16DSP ราคา Price List 14,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY M-20DSP ราคา Price List 17,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY M-24DSP ราคา Price List 21,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY M-28DSP ราคา Price List 26,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY MXD-1202 ราคา Price List 8,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY MXD-402 ราคา Price List 3,950 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY MXD-602 ราคา Price List 4,900 ราคาพิเศษ โทร
MIXER MODIFY MXD-802 ราคา Price List 5,900 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MC-1204IIDCS-1100 ราคา Price List 16,000 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MC-1604IIDCS-1100 ราคา Price List 19,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MC-804IIDCS-1100 ราคา Price List 12,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MD-1203E ราคา Price List 6,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MD-802E ราคา Price List 5,600 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MN-1203E ราคา Price List 5,300 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MN-802E ราคา Price List 4,300 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE MT-402D ราคาพิเศษ โทร
MIXER NPE RM-12D ราคา Price List 11,000 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NTS E1832FX ราคา Price List 8,300 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NTS MX-1002 ราคา Price List 5,500 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NTS MX-1402 ราคา Price List 6,800 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NTS S-12 ราคา Price List 6,200 ราคาพิเศษ โทร
MIXER NTS S-8 ราคา Price List 5,300 ราคาพิเศษ โทร
MIXER SOUNDCRAFT E6, E8, E12 ราคาพิเศษ โทร
MIXER Soundcraft EFX12 ราคาพิเศษ โทร
MIXER SOUNDCRAFT EFX8 ราคาพิเศษ โทร
MIXER Soundcraft SPIRIT M4 (มหาจักร) ราคาพิเศษ โทร
MIXER Soundcraft SPIRIT M8 (มหาจักร) ราคาพิเศษโทร
MIXER TRIO TR-601MD ราคา Price List 1,450 ราคาพิเศษโทร
MIXER TRIO TR-602MD ราคา Price List 1,850 ราคาพิเศษ โทร
MIXER TRIO TR-621MD ราคา Price List 1,850 ราคาพิเศษโทร
MIXER TRIO TR-622MD ราคา Price List 2,300 ราคาพิเศษโทร
MIXER YAMAHA MG-124CX ราคาพิเศษ โทร
MIXER YAMAHA MG-166CX ราคาพิเศษ โทร
MIXER YAMAHA MG-82CX ราคาพิเศษ โทร
MIXER YAMAHA MG102C
MIXER YAMAHA MG124C
MIXER YAMAHA MG166C ราคา Price List 21,000 ราคาพิเศษ โทร
MUSIC Stereo Mixing Consoles MC-60 ราคา Price List 10,500 ราคาพิเศษโทร
MUSIC Stereo Mixing Consoles MC-80 ราคา Price List 13,500 ราคาพิเศษโทร
Equalizer View All
BEHRINGER ULTRACURVE PRO DEQ2496 ราคา Price List 17,000 ราคาพิเศษ โทร
dbx 1231V Dual Channel 31-Band EQ ราคาพิเศษ โทร
dbx 231V Dual Channel 31-Band EQ ราคาพิเศษ โทร
Digital Equalizer ALTO CONTROL30 ราคา Price List 7,500 ราคาพิเศษ โทร
Equalizer ALTO EQU-215 MK II V2 ราคา Price List 4,500 ราคาพิเศษโทร
Equalizer NPE GE-215 PRO ราคา Price List 2,400 ราคาพิเศษ โทร
EUROTECH EQ CE-1231XL ราคาพิเศษ โทร
EUROTECH EQ CE-215XL ราคาพิเศษโทร
EUROTECH EQ CE-2231XL ราคาพิเศษ โทร
Graphic Equalizer NPE GQ-131L ราคา Price List 4,200 ราคาพิเศษ โทร
Graphic Equalizer NPE GQ-210, GQ-215 ราคา Price List GQ-210=3,500 GQ-215=4,200 ราคาพิเศษโทร
NTS EQ 2231XL ราคา Price List 8,000 ราคาพิเศษ โทร
Stereo Graphic Equalizer MUSIC EQ-1502E ราคา Price List 4,000 ราคาพิเศษโทร
Stereo Graphic Equalizer NPE GQ-215L ราคา Price List 4,200 ราคาพิเศษ โทร
Crossover View All
Crossover ALTO X-P234 ราคา Price List 6,000 ราคาพิเศษ โทร
Crossover ALTO X23 ราคา Price List 5,800 ราคาพิเศษ โทร
Crossover ALTO X23SW ราคา Price List 3,600 ราคาพิเศษ โทร
Crossover ALTO X34SW ราคา Price List 4,000 ราคาพิเศษโทร
Crossover BEHRINGER ULTRADRIVE PRO DCX-2496 ราคา Price List 17,000 ราคาพิเศษโทร
Crossover dbx 223XL ของแท้ มหาจักร ราคาพิเศษ โทร
Crossover dbx 234XL ของแท้ มหาจักร ราคาพิเศษ โทร
Crossover Modify EC-102 ราคาพิเศษ โทร
Crossover Modify EC-203 ราคาพิเศษ โทร
Crossover MUSIC CS-234XL ราคา Price List 6,500 ราคาพิเศษโทร
Crossover MUSIC PSC-303 ราคา Price List 3,700 ราคาพิเศษโทร
Crossover NPE EN-1001 ราคา Price List 4,500 ราคาพิเศษ โทร
Crossover NPE EN-203 ราคา Price List 3,000 ราคาพิเศษ โทร
Crossover NPE EN-223 ราคา Price List 3,600 ราคาพิเศษ โทร
Crossover NPE EN-234 ราคา Price List 4,500 ราคาพิเศษโทร
NTS CROSSOVER 223XL ราคา Price List 2,300 ราคาพิเศษ โทร
NTS CROSSOVER 234XL ราคา Price List 3,000 ราคาพิเศษโทร
Effect, Echo View All
Digital Echo NPE DD-01 ราคา Price List 1,500 ราคาพิเศษ โทร
Digital Echo NPE DD-252 ราคา Price List 3,200 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect ALTO ALPHAVERB ราคา Price List 4,100 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect ALTO ALPHAVERB II ราคา Price List 4,100 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect ALTO BETAVERB ราคา Price List 7,100 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect ALTO TOPVERB ราคา Price List 3,300 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect BEHRINGER MINIFEX FEX-800 ราคา Price List 5,000 ราคาพิเศษ โทร
Digital Effect NPE DE-100 ราคา Price List 4,800 ราคาพิเศษ โทร
Pre-Amplifier View All
NPE KARAOKE PREAMP CK-001B (PRO) ราคา Price List 2,500 ราคาพิเศษ โทร
NPE KARAOKE PREAMP CK-001W (PRO) ราคา Price List 2,500 ราคาพิเศษ โทร
ปรีแอมป์ Shinkiwa XD-2001 ราคาพิเศษ โทร 0
Processor Product View All
BEHRINGER AUTOCOM PRO-XL MDX-1600
BEHRINGER COMPOSER PRO-XL MDX-2600 ราคา Price List 10,500 ราคาพิเศษ โทร
BEHRINGER MULTICOM PRO-XL MDX4600 ราคา Price List 12,000 ราคาพิเศษ โทร
Compressor/Gate dbx266XL (มหาจักร)
Compressor/Limiter/Gate dbx166XL (มหาจักร)
Power Breaker Outlet View All
Power Breaker Outlet NPE MPR-801 ราคา Price List 950 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK View All
RACK ABS 10U ราคาพิเศษ โทร
RACK ABS 12U ราคาพิเศษ โทร
RACK ABS 3U ราคาพิเศษ โทร
RACK ABS 4U ราคาพิเศษ โทร
RACK ABS 6U ราคาพิเศษ โทร
RACK ABS 8U ราคาพิเศษ โทร
RACK ไม้ผิวอลูมิเนียม ขนาด10U ลึก 21นิ้ว ราคาพิเศษ โทร
RACK ไม้ผิวอลูมิเนียม ขนาด12U ลึก 21นิ้ว ราคาพิเศษ โทร
RACK ไม้ผิวอลูมิเนียม ขนาด6U ลึก 21นิ้ว ราคาพิเศษ โทร
RACK ไม้ผิวอลูมิเนียม ขนาด8U ลึก 21นิ้ว ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK NPE MRM-12U ราคา Price List 5,000 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK NPE QR-12U ราคา Price List 4,400 ราคาพิเศษโทร
ตู้ RACK NPE QRp-13U ราคา Price List 5,000 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL CR-12U (อลูมิเนียม) ราคา Price List 11,750 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL CR-14U (อลูมิเนียม) ราคา Price List 12,050 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL CR-8U (ดำ) ราคา Price List 9,750 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL CR-8U (อลูมิเนียม) ราคา Price List 10,250 ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL F-12M (อลูมิเนียม) ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL F-14M (อลูมิเนียม) ราคาพิเศษ โทร
ตู้ RACK XXL F-14UM (ดำ) ราคา Price List 5,600 ราคาพิเศษ โทร
Studio Microphone View All
STUDIO CONDENSER MICROPHONE BEHRINGER B-1 ราคา Price List 8,000 ราคาพิเศษ โทร
STUDIO CONDENSER MICROPHONE BEHRINGER B-2 PRO ราคา Price List 11,400 ราคาพิเศษ โทร
STUDIO CONDENSER MICROPHONE BEHRINGER C-1 ราคา Price List 5,400 ราคาพิเศษ โทร
STUDIO CONDENSER MICROPHONE BEHRINGER C-3 ราคา Price List 6,200 ราคาพิเศษ โทร
ไมค์ สตูดิโอ Superlux CM-H8B ราคา Price List 4,200 ราคาพิเศษ โทร
ไมค์ สตูดิโอ Superlux CM-H8CH ราคา Price List 6,500 ราคาพิเศษ โทร
ไมค์ สตูดิโอ Superlux CM-H8C ราคา Price List 5,500 ราคาพิเศษ โทร
Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: