หน้าแรก > เครื่องเสียงกลางแจ้ง > เครื่องเสียง ลำโพง DECCON

เครื่องเสียง ลำโพง DECCON

ตู้ลำโพง P.A. 12″

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : BIG 12 (AX-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 200 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JIM 12
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 250 W (R.M.S) 500 W (P.M.P.O.)
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MAX 12 (TG-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 500 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97±2 dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MIN 12 (MK-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 500 W
    ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97±2dB (1W @ 1M)
  : ขนาด 360X320X460 ซ.ม.
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JB12L
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์ 3.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 700 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 96dB/W/M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : CK1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 690 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 96dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : FD1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 690 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : HT1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A. 15″

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : BIG 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JIM 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 80 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 600 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIX 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 600 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIN 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
  : ขนาด 430X350X640
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : SIM 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JB15L
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : CK2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : FD2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : HT2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : JB-15S
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง มี LED
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมีเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 65 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 1000 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

banner แลกลิงค์

www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง  เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง  ดอกลำโพง  เพาเวอร์แอมป์  ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที  หม้อเพิ่มไฟ  อีควอไลเซอร์  ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน  คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค  สายมัลติคอร์  ลำโพงฮอร์น  เครื่องเสียงรถยนต์  เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: