หน้าแรก > เครื่องเสียงกลางแจ้ง > เครื่องเสียง ลำโพง ไมค์โครโฟน DECCON

เครื่องเสียง ลำโพง ไมค์โครโฟน DECCON

ตู้ลำโพง P.A. 12″

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : BIG 12 (AX-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 200 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JIM 12
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 250 W (R.M.S) 500 W (P.M.P.O.)
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MAX 12 (TG-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 500 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97±2 dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MIN 12 (MK-1)
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 500 W
    ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97±2dB (1W @ 1M)
  : ขนาด 360X320X460 ซ.ม.
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JB12L
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์ 3.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 700 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 96dB/W/M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : CK1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 690 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 96dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : FD1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 690 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.12″
  รุ่น : HT1
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A. 15″

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : BIG 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JIM 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
  : แม่เหล็กขนาด 80 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 600 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIX 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 600 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIN 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
  : ขนาด 430X350X640
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : SIM 15
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 50 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JB15L
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 900 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : CK2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : FD2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : HT2
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 60 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 840 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)
     
 
ตู้ลำโพง P.A.15″
  รุ่น : JB-15S
วัสดุ : พลาสติก 
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง มี LED
  : ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมีเนียม
  : ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
  : เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
  : แม่เหล็กขนาด 65 Oz
  : อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
  : กำลังขับ 1000 W
  : ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
  : ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

banner แลกลิงค์

www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง  เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง  ดอกลำโพง  เพาเวอร์แอมป์  ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที  หม้อเพิ่มไฟ  อีควอไลเซอร์  ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน  คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค  สายมัลติคอร์  ลำโพงฮอร์น  เครื่องเสียงรถยนต์  เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

• 2010-Mar-6 – ตู้ลำโพง P.A. 12″ deccon
Posted in เครื่องเสียงกลางแจ้ง
ตู้ลำโพง P.A. 12″ ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : BIG 12 (AX-1)
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 200 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JIM 12
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 250 W (R.M.S) 500 W (P.M.P.O.)
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MAX 12 (TG-1)
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 500 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97±2 dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : MIN 12 (MK-1)
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 500 W
ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97±2dB (1W @ 1M)
: ขนาด 360X320X460 ซ.ม.

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : JB12L
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์ 3.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 700 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 96dB/W/M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : CK1
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 2.5 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 690 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 96dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : FD1
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 690 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.12″
รุ่น : HT1
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 840 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A. 15″ ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : BIG 15
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 900 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JIM 15
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว ไทเทเนียม
: แม่เหล็กขนาด 80 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 600 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 105±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIX 15
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 600 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 98±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : MIN 15
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 900 W
: ความถี่ตอบสนอง 50 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)
: ขนาด 430X350X640

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : SIM 15
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง แล้มป์ฟิวส์ในครอสโอเวอร์
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมิเนียม
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 50 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 900 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : JB15L
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 900 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : CK2
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 840 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : FD2
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 840 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″
รุ่น : HT2
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงเหล็ก
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 60 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 840 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง 97dB (1W @ 1M)

ตู้ลำโพง P.A.15″

รุ่น : JB-15S
วัสดุ : พลาสติก
รายละเอียด : แบบ 2 ทาง มี LED
: ลำโพงซับวูฟเฟอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 นิ้ว โครงอลูมีเนียม
: ทวีสเตอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์ 3 นิ้ว
: แม่เหล็กขนาด 65 Oz
: อิมพีแดนซ์ 8 OHMS
: กำลังขับ 1000 W
: ความถี่ตอบสนอง 45 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง 108±2dB (1W @ 1M)

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ 18″ deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ 18″ ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S18100

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 18”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” แคปตัน 4 ชั้น
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 160 Oz
: กำลังขับ: 1000 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : KAPPA-18

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 18”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบผ้า
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3”
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 90 Oz x2
: กำลังขับ: 1500 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-3000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 97 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : W1818

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 18”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3”
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 75 Oz
: กำลังขับ: 800 W
: ความถี่ตอบสนอง: 22 Hz-2500 Hz
: ความไวตอบสนอง: 96.5 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ 15″ deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงซัพวูฟเฟอร์ 15″ ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-15-1

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” แคปตัน 4 (KTP)
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 75 Oz x 2
: กำลังขับ: 1200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-15-2

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบแขง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” แคปตัน (KPT)
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 75 Oz x2
: กำลังขับ: 1200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-PA15C500A

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบแข็ง (ผ้า) โครงอลูมเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 4” แคปตัน
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 126 Oz
: กำลังขับ: 1000 W
: ความถี่ตอบสนอง: 37 Hz-2000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 98 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : KAPPA-15

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 15”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบผ้า
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3”
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 90 Oz
: กำลังขับ: 800 W
: ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-5000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 96 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12″ deccon
ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12″ ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1215

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษPP ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-15000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : W1271 (DC-S1218)

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษเครือบสีทอง ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1220

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษลายเม็ดทรายสีเขียว ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : W1273 (DC-S1228)

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษย่น ขอบยาง
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1250

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยPP ปั้มลาย ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” TSV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 700 Oz
: กำลังขับ: 700 W
: ความถี่ตอบสนอง: 32 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1256

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษลายเคลือบ ขอบแข็ง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” อลูมิเนียมทนความร้อน
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 55 Oz
: กำลังขับ: 400 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : W1212 (DC-S1260)

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษPP ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 60 Oz
: กำลังขับ: 400 W
: ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-2000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1270

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยPP ขอบโฟม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4-8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 33 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-S1280

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษเคลือบคู่ ขอบแข็ง (ผ้า)
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 25 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 12″ ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : DC-PA12A250S

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษเคลือบ ขอบแข็ง (ผ้า) โครงเหล็ก
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 3” แคปตัน
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 69 Oz
: กำลังขับ: 500 W
: ความถี่ตอบสนอง: 48 Hz-4500 Hz
: ความไวตอบสนอง: 98 dB/W/M

ลำโพงซับ DECCON
รุ่น : W1240

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษเคลือบ ขอบผ้า
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: ุ0 Oz
: กำลังขับ: 100 W
: ความถี่ตอบสนอง: 40 Hz-3500 Hz
: ความไวตอบสนอง: 100dB/W/M

ลำโพงซับ Hamilton
รุ่น : HW-3003L

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสดุ : กรวยกระดาษ ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” TSV 4ชั้น
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด:100Oz + 2
: เส้นผ่าศูนย์กลาง:156xสูง20ม.ม.
: กำลังขับ: 330 W + 330 W
: ความถี่ตอบสนอง: 26 Hz-800 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90dB/W/M

ลำโพงซับ Hamilton

รุ่น : HW-3003W

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสด : กรวยพาลาสติกฉีด ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2” TSV 4ชั้น
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 60Oz +2
: เส้นผ่าศูนย์กลาง:170xสูง20 ม.ม.
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-2500 Hz
: ความไวตอบสนอง: 88dB/W/M

ลำโพงซับ Hamilton
รุ่น : DC-HF12K

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสด : กรวยกระดาษอัดขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 4” KSV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 40+26 Oz +2
: กำลังขับ: 200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz-3000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงซับ Hamilton
รุ่น : DC-300B /G

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสด : กรวยกระดาษย่น ขอบยาง / กรวยไฟเบอร์กราส ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 2.5” แคปตัน
: อิมพีแดนซ์: 8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 50 Oz
: กำลังขับ: 600 W
: ความถี่ตอบสนอง: 36 Hz-4000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงซับ Hamilton
รุ่น : DC-3005Q

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 12”
วัสด : ขอบโฟม
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 130 Oz
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: .90 ม.ม.
: กำลังขับ: 1300 W
: ความถี่ตอบสนอง: 28 Hz-2500 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงรถยนต์ 6 -6.5″ deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงรถยนต์ 6 -6.5″ ลำโพง 6″
รุ่น : DC-1604PT
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6”

วัสดุ : กรวย PP ขอบยาง
:
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ :200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : DC-1602S
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”

วัสดุ : กรวยคาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5” แบบซีลค์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz เส้นผ่าศูนย์กลาง: 80×15 ม.ม.
: กำลังขับ: 250 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : DC-S1702
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”
วัสด : กรวย PP ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 80×15 ม.ม.
: กำลังขับ: 250 W
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : C6040 (DC-C690)
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6”
วัสด : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง

: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.2″ แบบโดม PEI
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” แบบกลาสทนความร้อนสูง
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz แม่เหล็ก: NdFeB
: กำลังขับ: 200 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : RSC65
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”
วัสด : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมิเนียม
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz แม่เหล็ก: NdFeB เส้นผ่าศูนย์กลาง: 80×15 ม.ม.
: กำลังขับ: 150 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz-23000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพง 6″

รุ่น : C6512
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”
วัสด : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 180 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : RST65279
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”
วัสด : กรวย คาร์บอบไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.75”
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมิเนียม
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 180 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : DC-S628
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”
วัสด : กรวยกระดาษย่น ขอบยาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.2” ASV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 28.8 Oz
: กำลังขับ: 200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 50 Hz-10000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : HT-1621N
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6”

วัสดุ : กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1” เมเยอร์ ฮาร์ฟ โดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 200 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : HT-1695
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6”

วัสดุ : กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง แบบ 3 ทาง แกนลวดหุ้ม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5” เยอร์ ฮาร์ฟ โดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 0.5” แบบเปียโซ
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: กำลังขับ: 200 W แม่เหล็กขนาด: 10 Oz อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 45Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพง 6″
รุ่น : HT-6200
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6.5”

วัสดุ : กรวย PP ฉีด ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์ทวิสเตอร์: 1.75”
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมิเนียม
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 250 W อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: ความถี่ตอบสนอง: 55 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงรถยนต์ 5 – 5.25″ deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงรถยนต์ 5 – 5.25″ ลำโพง 5″
รุ่น : DC-DM1
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5.25″

วัสดุ : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.75″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ อลูมีเนียม
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 50 W แม่เหล็กขนาด: 7 Oz ซีลหุ้ม
: ความถี่ตอบสนอง: 82 Hz – 10000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพง 5″
รุ่น : DC-1302S
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5”

วัสดุ : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.5″ แบบซีลค์
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 6.5 Oz ซีลหุ้ม
: กำลังขับ: 150 W
: ความถี่ตอบสนอง: 500 Hz – 10000 Hz
: ความไวตอบสนอง:

ลำโพง 5″
รุ่น : DC-S1302
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5”

วัสดุ : กรวย PP ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์:
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 180 W
: ความถี่ตอบสนอง: 75 HZ – 22000
: ความไวตอบสนอง:

ลำโพง 5″
รุ่น : DC-S1341R
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5”

วัสดุ : กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1″ ไมล่า ฮาร์ฟ โดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 180 W แม่เหล็กขนาด: 6.5 Oz
: ความถี่ตอบสนอง: 55 Hz – 22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพง 5″
รุ่น : DC-1304PT
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5.25”

วัสดุ : กรวย PP ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์:
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 180 W
: ความถี่ตอบสนอง: 55 Hz – 22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ลำโพงรถยนต์ DECCON
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงรถยนต์ 4″ ลำโพง 4″
รุ่น : DC-C400
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”

วัสดุ : กรวย PP ฉีดเคลือบ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″ แบบโดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ อลูมีเนียม
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz, กำลังขับ: 120 W
: ความถี่ตอบสนอง: 105 Hz – 20000 Hz
: ความไวตอบสนอง:88 dB/W/M

ลำโพง 4″
รุ่น : RSC42
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”

วัสดุ : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ อลูมีเนียม
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 6 Oz, แม่เหล็ก NdFeB, กำลังขับ: 120 W
: ความถี่ตอบสนอง: 100 Hz – 23000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพง 4″
รุ่น : DC-1002S
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”

วัสดุ : กรวย คาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″ แบบซิลค์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.75″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 6.5 Oz, กำลังขับ: 120 W, เ้นผ่าศูนย์กลาง: 70×12 mm.
: ความถี่ตอบสนอง: 80 Hz – 20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพง 4″
รุ่น : DC-1002
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”

วัสดุ : กรวย PP ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ :130 W
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 80×12 mm.
: ความถี่ตอบสนอง: 90 Hz – 20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 86dB/W/M

ลำโพง 4″

รุ่น : DC-1041R
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1″ ไมล่า ฮาร์ฟ โดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 6.5 Oz, กำลังขับ: 130 W
: ความถี่ตอบสนอง: 55 Hz – 2000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพง 4″
รุ่น : DC-S1079
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : กรวยพลาสติกเคลือบสีไทเทเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1″ ไมล่า ฮาร์ฟ โดม ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 130 W แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: ความถี่ตอบสนอง: 65 Hz – 22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 88 dB/W/M

ลำโพง 4″
รุ่น : DC-1004PT
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 5”
วัสด : กรวย PP ขอบยาง แบบ 2 ทาง
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 5.4 Oz
: กำลังขับ: 130 W
: ความถี่ตอบสนอง: 65 Hz – 22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 88 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขาย ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์ deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์ ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T1410
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.4″ PEI
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.5″
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 40 W แม่เหล็กขนาด: NdFeB
: ความถี่ตอบสนอง: 3000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T3010
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 3”x2 ไมล่าร์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.5″ AVS
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 40 W ขนดแม่เหล็ก: 8 Oz
: ความถี่ตอบสนอง: 3000 Hz-17000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T1810
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.8” ซิลค์
: ส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 60 W ขนาดแม่เหล็ก: NdFeB
: ความถี่ตอบสนอง: 2500 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T2010
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2″ ซิลค์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.8″ AVS
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 50 W ขนาดแม่เหล็ก: NdFeB
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T2012
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2″ ซิลค์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.8″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 50 W ขนาดแม่เหล็ก: NdFeB
: ความถี่ตอบสนอง: 3000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T1910
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.75″ PVS
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 50 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T2014
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2″X2.25″X1.5” ซิลค์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 60 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์โดมรถยนต์
รุ่น : T2610
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2.6” โดมซิลค์
: ส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1″ ASV
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: กำลังขับ: 60 W ขนาดแม่เหล็ก: NdFeB
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

http://www.mynke.com ศูนย์รวม เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียง เครื่องเสียง PA มิกเซอร์ ตู้ลำโพง ดอกลำโพง เพาเวอร์แอมป์ ครอสโซเวอร์ เพาเวอร์มิกเซอร์ ระบบไฟเวที หม้อเพิ่มไฟ อีควอไลเซอร์ ตู้ขยายเสียงเคลื่อนที่ โทรโข่ง ชุดไมค์ประชุม ชุดโฮมเธียเตอร์ ไมค์โครโฟน คอมเพรสเซอร์ ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ค สายมัลติคอร์ ลำโพงฮอร์น เครื่องเสียงรถยนต์ เครื่องเสียงเรียกนกแอ่น อุปกรณ์ดาวเทียม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ หูฟัง ปรีแอมป์คาราโอเกะ ปลั๊กแจ็ค ว้อยลำโพง ระบบเสียงห้องประชุม ไมค์ประชุม ระบบเสียงหน่วยงานราชการ ระบบเสียงคาราโอเกะ กระจายสินค้าโดยขนส่งในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งถึงลูกค้าทั่วประเทศ E-MAIL CHATRI_@HOTMAIL.COM เหนือคลองอิเล็กทรอนิกส์ ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 08717114704614 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1792037595

โทร 084-3088388, 089-8770735, 075691848
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขาย ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่กลม deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่กลม ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : DC-4
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.36″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 75/150 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : DC-5
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.36″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 75/150 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : DC-10
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : DC-11
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : DC-12
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/200 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : T650 /S
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.375″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 150 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซกลม
รุ่น : TE-850 (TE-150)
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.375″
: แม่เหล็ก: Piezo
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 350 W
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขาย ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : TW-300

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.2”x3.2”
วัสด : Dome Tweeter/Mylar Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.75”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 80 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : TW-430

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3”x4.75”
วัสด : Dome Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 80 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1200 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : TW-410

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x4.75”
วัสด : Dome Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 80 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1200 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : TW-420

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x4”
วัสด : Dome Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 80 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1200 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : DC-810 (TW-800)

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5”x4.5”
วัสด : Dome Tweeter/ Supron/ Titanuim
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KSV
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz เส้นผ่าศูนย์กลาง: 80×120 ม.ม.
: กำลังขับ: 250 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เหลี่ยม
รุ่น : DC-13DT65P-02

ุรายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.4”
วัสด : Dome Tweeter/Mylar Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.5”
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 0.8+0.5 Oz
: กำลังขับ: 15 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขาย ลำโพงทวิสเตอร์กลม deccon
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงทวิสเตอร์กลม ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : TW-200

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.7”
วัสดุ : Dome Tweeter/Mylar Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KSV
: อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 3 Oz
: กำลังขับ: 80 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : TW-250

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสดุ : Dome Tweeter/Aluminum Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 9.5 Oz
: กำลังขับ: 100 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 88 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : TW-350

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 100 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DC-806

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5”
วัสด : Dome Tweeter Silk Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVD
: อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8×1.2 cm
: กำลังขับ: 250 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DT110/30S

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : Dome Tweeter/ Silk Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.2”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 60 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1000 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DT110/30ST

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.2”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 10 Oz
: กำลังขับ: 60 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1000 Hz-30000Hz
: ความไวตอบสนอง: 89 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DC-804

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5”
วัสด : Dome Tweeter/ Titanium Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVS
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8×1.2 cm.
: กำลังขับ: 250 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DC-811 (TW-900)

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.5”
วัสด : Dome Tweeter/ Sipron/ Titanium
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” KVS
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8×1.2 cm.
: กำลังขับ: 250 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : DC-13DT86-08

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4.4”
วัสด : Dome Tweeter/ Mylar Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 0.5”
: อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8z1.2 cm.
: กำลังขับ: 100 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์กลม
รุ่น : TW-350

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”
วัสด : Dome Tweeter Silk & Titanium Diaphragm
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1”
: อิมพีแดนซ์: 4/8 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 8 Oz
: กำลังขับ: 100 W
: ความถี่ตอบสนอง: 1500 Hz-20000Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขาย ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม DECCON
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-1

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.5”x2.5”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-2

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.8”x2.8”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-3

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.75”x2.75”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-6

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.92”x2.92”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-7

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 275”x2.7”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-8

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 750/ 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-9

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x4”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 75/ 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-13

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x3.25”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น : DC-14

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x3.25”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 100/ 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-380

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.25”x8.625”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 120 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 2500 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-410

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x10.375”
:
อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS

: แม่เหล็ก : Piezo
: กำลังขับ: 150 W
: ความถี่ตอบสนอง: 2500 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-733(TE-333)

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 4”x4”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 2000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 95 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-300

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 2200 Hz-23000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-560

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x3.5”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 108 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-600

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.5”x.5”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-733(TE-333)

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2.875”x2.875”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 200 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-20000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-550

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3.75”x3.75”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 75/150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-25000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 105 dB/W/M

ลำโพงทวิสเตอร์เปียโซ่เหลี่ยม
รุ่น :
TE-760(TE-360)

รายละเอียด : Piezo Tweeter
: เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3”x3”
: อิมพีแดนซ์: 4~8 OHMS
: กำลังขับ: 150 W
: แม่เหล็ก: Piezo
: ความถี่ตอบสนอง: 5000 Hz-18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขายว้อยลำโพง
Posted in เครื่องเสียง
ว้อยส์ลำโพง วอยส์ลำโพง

รุ่น :
รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 2″
วัสดุ อลูมิเนียม

ว้อยส์ลำโพง

รุ่น :
รายละเอียด เส้นผ่าศูนย์กลาง: 3″

ว้อยส์ลำโพง

รุ่น : DC-S1260

ว้อยส์ลำโพง

รุ่น : DC-S18100

ว้อยส์ลำโพงฮอร์น

รุ่น : HZ-1050

ว้อยส์ลำโพงฮอร์น

รุ่น : HZ-61150

ว้อยส์ลำโพงฮอร์น

รุ่น : HZ-615

ว้อยส์ลำโพงฮอร์น

รุ่น : HZ-840

ว้อยส์ลำโพงฮอร์น

รุ่น HZ-8535

ว้อยเสียงกลาง
รุ่น DM1

ว้อยเสียงกลาง

รุ่น DM2

ว้อยยูนิตทวิสเตอร์
รุ่น TU-300

ว้อยยูนิตทวิสเตอร์
รุ่น TU-400

ว้อยส์ลำโพงทวิสเตอร์

รุ่น TW-250

ว้อยส์ทวิสเตอร์

รุ่น TW-350

ว้อยทวิสเตอร์

รุ่น UZ100

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น HT101

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น HT122

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น TW-10

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น TW-18

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น TW-35

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น TW-44

ว้อยส์ทวิสเตอร์ฮอร์น

รุ่น TW-46

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ขายไมค์โครโฟน
Posted in เครื่องเสียง
ไมโครโฟน ไมโครโฟน
รุ่น : DC-161
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น DC-161A
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น : DC-531
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น DC-532A
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น : DC-553
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น MD1
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น : MD2
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น MD3
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น : MD4
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น MD5
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น : MD-212
รายละเอียด : ความถี่ตอบสนอง:
: ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน
รุ่น UN-115
รายละเอียด ความถี่ตอบสนอง:
ความไวตอบสนอง:

ไมโครโฟน

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น : D910 (MM-91)
รายละเอียด : มีเสียงดนตรี
: ความถี่ตอบสนอง: 50 Hz -18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: -47±3 dB
: กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น D920 (MM-92)
รายละเอียด มีเสียงดนตรี
ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz – 13500 Hz
ความไวตอบสนอง: -56±3 dB
กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น : D930 (MM-93 )
รายละเอียด : มีเสียงดนตรี
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz – 18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: -47±3 dB
: กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น MM-94
รายละเอียด มีเสียงดนตรี
ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz – 18000 Hz
ความไวตอบสนอง: -47±3 dB
กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น : MM-95
รายละเอียด : มีเสียงดนตรี
: ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz – 18000 Hz
: ความไวตอบสนอง: -50±3 dB
: กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น MM-96
รายละเอียด มีเสียงดนตรี
ความถี่ตอบสนอง: 60 Hz – 18000 Hz
ความไวตอบสนอง: -56±3 dB
กำลังไฟ: 3V ( ถ่าน AA x 2 )

เครื่องคอนเดนเซอร์ พร้อม ไมโครโฟนห้องประชุม
รุ่น : DC-8800
รายละเอียด : อิมพีแดนซ์: 200 OHMS
: กำลังไฟ: 220V 50 Hz
: กำลังขับ: 600W
: ความถี่ตอบสนอง: 40 Hz – 16000 Hz
: 8วามไวตอบสนอง: -47 dB(±2 dB)
: ขนาด: 420x220x45 ม.ม.
ไมโครโฟน : DC-800A (มีปุ่มแดง)
: DC-800B

ไมโครโฟนไร้สาย (WIRELESS MICROPHONE)
รุ่น DC-U1000
ระบบรวม ความถี่ส่ง: UHF470 – 865 MHz
ค่าความเสถียร: ±0.005% ที่ 25°C
อุณหภูมิแวดล้อม: -10°C – -+50°C
ค่าหันเหสูงสุด: ±50 KHz
ความถี่ตอบสนอง: 30 Hz – 20000 Hz
ความไวตอบสนอง: 110 dB/W/M
ขอบเขตทำการ: 100m
ตัวรับคลื่น ความไวตอบสนอง: 107 dB/W/M
กำลังไฟ: AC220 – 240V
ขนาด: 42×23.5×4.5 ซ.ม.
น้ำหนัก: 2.9 ก.ก.
ไมค์ลอย เสาอากาศ: ภายใน
แบตเตอร์รี่: ขนาดAA 2ก้อน ทำงาน 8 ชม.
น้ำหนัก: 0.26 ก.ก.

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

• 2010-Mar-6 – ดอกลำโพง รถยนต์ DECCON 6*9
Posted in เครื่องเสียง
ลำโพงรถยนต์ 6×9″ ลำโพงรถยนต์ DECCON

รุ่น : DC-C6980

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวยคาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 2.5″ PEI
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.2″ แบบโดม
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 20 Oz
: กำลังขับ: 300 W
: ความถี่ตอบสนอง: 63 Hz-20000 Hz
ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ DECCON

รุ่น : C6940(DC-C6990)

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวยพลาสคาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 2.6″ PEI
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมีเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.2″ แบบโดม PEI แม่เหล็ก NdFeB
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 20 Oz
: กำลังขับ: 300 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-22000 Hz
ความไวตอบสนอง: 90 dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ DECCON

รุ่น : RST69379

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวยคาร์บอนไฟเบอร์ ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมีเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 30 Oz
: กำลังขับ: 450 W
: ความถี่ตอบสนอง: 50 Hz-22000 Hz
: ความไวตอบสนอง: 92dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ Hamilton

รุ่น : HT-6921N

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวยพลาสติกฉีด ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 1.25″ เมเยอร์
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1.25” ASV
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 2.5″ เปียโซ
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 22 Oz
: กำลังขับ: 320 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-22000 Hz
ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ Hamilton
รุ่น : HT-6900

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวย PP ฉีด ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 2.5″
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 20 Oz
: กำลังขับ: 350 W
: ความถี่ตอบสนอง: 45 Hz-21000 Hz
ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ Hamilton

รุ่น : HT-6903

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวย PP ฉีด ขอบยาง 3 ทาง
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 2.5″ ไ
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” อลูมิเนียม
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 1.5″
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 30 Oz
: กำลังขับ: 350 W
: ความถี่ตอบสนอง: 40 Hz-21000 Hz
ความไวตอบสนอง: 92 dB/W/M

ลำโพงรถยนต์ Hamilton
รุ่น : HT-6995

รายละเอียด : เส้นผ่าศูนย์กลาง: 6×9”
วัสดุ : กรวย PP ฉีด ขอบยาง 3 ทาง แกนลวดหุ้ม
: เส้นผ่าศูนย์กลางเสียงกลาง: 1.5″ เมเยอร์ ฮาร์ฟ โดม
: เส้นผ่าศูนย์กลางวอยซ์คอยล์: 1” ASV
: เส้นผ่าศูนย์กลางทวิสเตอร์: 0.75″ แบบเปียโซ
: อิมพีแดนซ์: 4 OHMS
: แม่เหล็กขนาด: 20 Oz
: กำลังขับ: 320 W
: ความถี่ตอบสนอง: 35 Hz-22000 Hz
ความไวตอบสนอง: 91 dB/W/M

http://www.mynke.com เครื่องเสียง เครื่องเสียงกลางแจ้ง ราคาส่ง ฝ่ายขาย ONLINE TEL: 084-3088388 , 089-8770735

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: